Chiar se dau in realitate credite pentru start-up afaceri noi?

Acest tip de finantare se adreseaza atat celor care doresc sa inceapa o noua afacere, insa nu dispun de resursele financiare necesare pentru a o demara, cat si celor care detin deja o afacere, in stadiu incipient, si doresc extinderea acesteia.

Creditul start-up este destinat intreprinderilor mici si mijlocii nou infiintate sau cu o activitate sub 1 an si poate fi utilizat atat pentru asigurarea capitalului de lucru necesar desfasurarii activitatii curente, cat si pentru achizitionarea de echipamente/utilaje necesare dezvoltarii activitatii firmei.

Astfel, creditul start-up, in functie de destinatia sa, poate avea caracteristicile unei finantari pe termen scurt, destinata sustinerii activitatii curente, sau a unui credit de investitii, acordat pentru achizitionarea de active necesare dezvoltarii afacerii.

Cumuland cele doua destinatii mentionate anterior, printre caracteristicile specifice acestui tip de produs, pot fi mentionate:

  • existenta unui plafon de finantare si a unui cuantum maxim care poate ajunge pana la 85% din totalul investitiei; valoarea finantarii depinde printre altele de volumul activitatii solicitantului, amploarea proiectului de investitii, posibilitatile reale ale afacerii de a genera surse de rambursare, precum si de garantiile aduse;
  • creditul se acorda de regula pe un termen mediu, cuprins intre 1 si 5 ani, tinand cont de destinatia sa;
  • solicitantul creditului poate beneficia de o perioada de gratie, cuprinsa intre 6 luni si 1 an, in functie de specificul fiecarei activitati si a fiecarui plan de afaceri in parte;
  • posibilitatea obtinerii intr-un termen foarte scurt, datorita unui proces de analiza simplificat, care se axeaza in principal pe planul de afaceri prezentat si perspectivele pe care le presupune afacerea in cauza;
  • domeniul larg de utilizare, respectiv pentru asigurarea capitalului de lucru sau investirea in masini, utilaje, echpamente sau instalatii de productie.

Acest tip de credit se acorda in baza unui plan de afaceri si/sau studiu de fezabilitate bine fundamentat, din care sa rezulte oportunitatea si viabilitatea afacerii, precum si crearea conditiilor de rambursare a creditului.

In contextul economic actual, bancile tin cont in luarea deciziei de finantare, si de domeniul de activitate in care doreste sa se dezvolte solicitantul, existand politici specifice, in functie de riscul atasat fiecarui sector de activitate in parte.

Pe langa finantarea propiu-zisa, bancile acorda consultanta, atat prin analiza potentialului afacerii, cat si prin suport in realizarea planului de afaceri.

Garantiile solicitate pentru acest tip de credit, variaza de la banca la banca, constand in:

  • ipoteca asupra unor bunuri imobile (cladiri si/sau terenuri) aflate in proprietatea solicitantului sau a altor garanti;
  • gajuri cu/fara deposedare asupra unor bunuri mobile (mijloace auto, echipamente, utilaje), aflate in posesia clientului sau a unor garanti;
  • garantii personale (fidejusiunea sau cautiunea);
  • polite de asigurare a riscului de neplata, emise de societati de asigurare agreate de banca;
  • scrisori de garantie emise de institutii bancare agreate si garantii emise autoritati ale administratiei publice centrale si locale.

Documentatia necesara pentru a accesa o finantare prin creditul start-up consta in: planul de afaceri, cererea de credit si anexele aferente, actele juridice de infiintare ale firmei (actul constitutiv, incheierea judecatoreasca de infiintare, certificatul fiscal, codul unic de inregistrare, certificatul constatator de la Registrul Comertului, actele de identitate ale reprezentantilor societatii), documentatia de deschidere de cont specifica fiecarei banci (formularistica, declaratii, acorduri, imputerniciri, procuri, specimene de semnatura).